Short and Sweet Headlines are Best!

Privacy policy

versie: 19 juni 2018

Privacyverklaring

Eymo Beeldcommunicatie VOF gevestigd aan Smallepad 32, 3811 MG Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens:

http://www.beeldcommunicatie.nl Smallepad 32, 3811 MG AMERSFOORT +31 33 800 32 15.
A. Bosscha is de contactpersoon betreffende de gegevensbescherming van Eymo Beeldcommunicatie. Hij is te bereiken via Albert@beeldcommunicatie.nl

We vinden uw privacy erg belangrijk en zorgen er voor dat de persoonsgegevens die u met ons deelt zorgvuldig worden behandeld. In deze privacyverklaring lichten we graag toe hoe we dat doen. Heeft u hier vragen over, dan kunt ons bereiken via privacy@beeldcommunicatie.nl 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Eymo Beeldcommunicatie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Overzicht van de persoonsgegevens die wij, afhankelijk van de dienst die u afneemt, verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Internetbrowser en apparaat type
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Eymo Beeldcommunicatie verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u.
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@beeldcommunicatie.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Eymo Beeldcommunicatie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Verwerkingsdoeleinden:

Grondslag:

Het afhandelen van uw betaling

Gerechtvaardigd belang

Contact met u opnemen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Gerechtvaardigd belang

U te informeren over wijzigingen in onze diensten en/of producten

Gerechtvaardigd belang

Om onze diensten aan u te kunnen leveren

Gerechtvaardigd belang

Verzenden van nieuwsbrief en/of reclames

Toestemming

Gegevens die nodig zijn voor belastingaangiftes en andere wettelijke verplichtingen

Wettelijke verplichting

Analyse van gedrag op de website met als doel verbeteren van de dienstverlening

Gerechtvaardigd belang

Geautomatiseerde besluitvorming

Eymo Beeldcommunicatie neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (algoritmes) die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld iemand van Eymo Beeldcommunicatie) tussen zit. 

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard

Eymo Beeldcommunicatie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia, e-mailadres, telefoonnummer en bankrekeningnummer: 2 jaar na beëindiging zakelijke relatie of u aangeeft uw gegevens te willen verwijderen.

E-mailadres ten behoeve van toezending van onze nieuwsbrief: 2 jaar na beëindiging zakelijke relatie of zolang u ingeschreven staat op onze nieuwsbrief.

Gegevens over uw gedrag op onze website: 26 maanden, voor statistische doeleinden (via Google Analytics).

Internetbrowser en apparaat type: 26 maanden, voor statistische doeleinden (via Google Analytics).

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Eymo Beeldcommunicatie deelt uw persoonsgegevens nooit met derden tenzij dit noodzakelijk is om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.
Alleen na uw nadrukkelijke toestemming verstrekt Eymo Beeldcommunicatie uw persoonsgegevens aan derden.

 

Leveranciers

Eymo Beeldcommunicatie maakt gebruik van de volgende leveranciers/diensten. Voor de privacyvoorwaarden zie de betreffende website.

Dienst / leverancier

Privacy-voorwaarden

Facebook

https://www.facebook.com/privacy/explanation

Dropbox

https://www.dropbox.com/nl_NL/privacy

Google

https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Icloud

https://www.apple.com/legal/privacy/nl/

Mailerlite

https://www.mailerlite.com/privacy-policy

Moneybird

https://www.moneybird.nl/privacy/

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Eymo Beeldcommunicatie gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Eymo Beeldcommunicatie gebruikt alleen de noodzakelijke cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Daarnaast zijn er statistiek-cookies, die geanonimiseerd gegevens verzamelen over het gebruik van onze website en ons helpen de site te optimaliseren. Voorkeur-cookies helpen uw voorkeursinstellingen (zoals voorkeurstaal) te onthouden. Tot slot plaatsen we cookies van derden, die uw surfgedrag bijhouden. Ook cookies uit embedded content afkomstig van social media sites als bijvoorbeeld YouTube, Facebook en Pinterest vallen onder deze laatste categorie.
Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
Volgens de wet mogen wij alleen cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht van alle door Eymo Beeldcommunicatie gebruikte cookies :

Noodzakelijke Cookies en Statistiek Cookies 

Naam

Aanbieder

Doel

Vervaldatum

Type

AcceptedCookies

EYMO

Cookie keuze bijhouden

1 jaar

Noodzakelijk

EYMO%2EAnnouncement%2E4148

EYMO

Bijhouden of aankondiging gelezen is

1 jaar

Noodzakelijk

ASP.NET_SessionId

EYMO

Koppeling aan website sessie

-

Noodzakelijk

_ga

Google

Basis Analytics

1 jaar

Statistiek

Cookies van derden

Naam

Aanbieder

Doel

Vervaldatum

Type

0

Adform.net

-

Per sessie

HTTP

cid

Adform.net

Optimalisatie van vertoonde advertenties binnen het advertentienetwerk

2 maanden

HTTP

fr

Facebook.com

Optimalisatie van vertoonde advertenties binnen het advertentienetwerk

3 maanden

HTTP

r/collect

Doubleclick.net

-

Per sessie

Pixel

tr

Facebook.com

-

Per sessie

Pixel

uid

Adform.net

Optimalisatie van vertoonde advertenties binnen het advertentienetwerk

2 maanden

HTTP

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Eymo Beeldcommunicatie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@beeldcommunicatie.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Daarnaast kunt u op de kopie de datum melden en aangeven dat deze kopie uitsluitend bestemt is voor Eymo Beeldcommunicatie. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Eymo Beeldcommunicatie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Eymo Beeldcommunicatie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via privacy@beeldcommunicatie.nl.

Wijzigingen in het privacybeleid

Ons privacybeleid kan in de toekomst worden uitgebreid of gewijzigd. We raden u daarom aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen we ervoor zorgen dat ze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden.


Vragen?

Neem gerust contact met ons op!

Vul het contactformulier zo volledig mogelijk in het wij zullen binnen twee werkdagen op uw bericht reageren.

Mijn gegevens mogen worden gebruikt om te kunnen reageren op mijn aanvraag. (privacyverklaring).